Αγορές

  • Βιάζεστε;
  • Δε μπορείτε να περιμένετε έως την επόμενή μας δημοπρασία;
  • Θέλετε να πουλήσετε άμεσα κάποια αντικείμενα από τη συλλογή σας;
  • Ίσως μπορούμε να εκτιμήσουμε τα αντικείμενά σας με τη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών.

Εχουμε τη δυνατότητα να βρούμε άμεσα αγοραστή για λογαριασμό σας, αξιοπιώντας το δίκτυο των συνεργατών μας, συλλεκτών, οίκων του εξωτερικού ή / και να δημοπρατήσουμε άμεσα τη συλλογή σας σε διαδικτυακή δημοπρασία.