Πωλήσεις

Γιατί να δώσετε για δημοπρασία την ιδιοκτησία σας στην frattis auctions;

Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε έχει συνεργαστει μαζί μας, θα σας πει οτι διαθέτουμε:

  • Αψογη εξυπηρέτηση πελατών
  • Πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο των συλλεκτικών αντικειμένων
  • Εμπειρους εκτιμητές
  • Ενα αρκετά μεγάλο πελατολόγιο σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Ενα πολύ εξειδικευμένο τμήμα εκδόσεων
  • Μία ομάδα από καταξιωμένους ανθρώπους στον χώρο των δημοπρασιών

Εάν ενδιαφέρεστε για πώληση σε δημοπρασία του Οίκου μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παραλαβή έργων προς δημοπράτηση γίνεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημέρα της δημοπρασίας.

Μια πρώτη εκτίμηση των έργων είναι δυνατή με βάση φωτογραφίες, για την οριστική εκτίμησή τους όμως είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τα έργα από κοντά (σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η παραμονή τους στα γραφεία μας για κάποιες μέρες).

Οι τιμές εκτίμησης δημοσιεύονται στους καταλόγους μας και αντιπροσωπεύουν τα όρια μέσα στα οποία περιμένουμε ότι θα κινηθούν οι τιμές στη δημοπρασία. Για κάθε έργο ορίζεται μια τιμή ασφαλείας που αποτελεί το ποσό που θα πρέπει να ξεπεράσει το έργο προκειμένου να πουληθεί. Η τιμή ασφαλείας συμφωνείται μεταξύ του πωλητή και του Οίκου και είναι μικρότερη ή ίση της μικρότερης από τις τιμές εκτίμησης.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ του πωλητή και του Οίκου.

Το τελικό ποσό που λαμβάνει ο πωλητής ισούται με την τιμή κατακύρωσης μείον την προμήθεια του Οίκου μείον ΦΠΑ επί της προμηθείας. Είναι πιθανό επίσης να υπάρξουν έξοδα μεταφοράς και συντήρησης.
Η προμήθεια του Οίκου έχει οριστεί στο 17% επί της τιμής κατακύρωσης του κάθε έργου.

Η εξόφληση του πωλητή γίνεται μέσα σε 45 ημέρες από τη λήξη της δημοπρασίας, με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής έχει εξοφλήσει το λογαριασμό του.

Τα έργα που τυχόν δεν πουληθούν θα πρέπει να παραληφθούν από τον πωλητή το ταχύτερο δυνατό, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια ή διευκρίνιση.